مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی

مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی عمدتاً از دو روش ازدواج و والدین امکان پذیر می باشد که هر یک دارای شرایط خاصی بوده که در این قسمت به اختصار شرح داده می شود:

ویزای والدین

این نوع ویزا مخصوص افرادی می باشد که فرزند آنها شهروند استرالیا و یا دارای اقامت دائم است و می تواند شرایط اسپانسرشیپ را برای والدین خود انجام دهد. به صورت کلی برای مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی برای والدین دارای شرایط کلی چون داشتن فرزند مقیم و شرط تراز خانوادگی به معنای حضور نیمی از فرزندان متقاضی در استرالیا به عنوان مقیم می باشد ( به این صورت که تعداد فرزندان مقیم استرالیا از فرزندان در دیگر کشورها بیشتر باشد ). افرادی که از طریق مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی اقدام می کنند می توانند از حق تحصیل ، کار و خدمات درمانی استفاده نمایند.

 ویزای والدین به سه نوع تقسیم می شود:مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی

  •  معمولی ( زیر شاخه 103 ) : ویزای 103 بسیار ارزانتر از دیگر ویزاهای خانوادگی می باشد ولی به علت کثرت تقاضا ممکن است سالیان زیادی به طول بیانجامد. برای این نوع ویزا متقاضی باید در زمان درخواست و صدور ویزا خارج از خاک استرالیا باشد.
  • موقت با پرداخت کمک هزینه ( زیر شاخه 173 ) : برای دریافت این ویزا افرادی که تمایل به مشارکت مالی و پرداخت هزینه های خود در استرالیا داشته باشند می توانند در مدت زمان کوتاه تری نسبت به ویزای 103 ویزای خود را دریافت نمایند. این ویزا موقتی بوده و پس از 2 سال اقامت در استرالیا می تواند به اقامت دائم تبدیل شود.
  • دائم با پرداخت کمک هزینه ( زیر شاخه 143 ) : این ویزا در واقع مرحله دوم ویزای 173 می باشد و افرادی که دارای ویزای 173 بوده و 2 سال در استرالیا اقامت داشته اند می توانند ویزای خود را به ویزای 143 که اقامت دائم می باشد تبدیل کنند.

ویزای ازدواج

یکی دیگر از راههای مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی دریافت ویزای ازدواج می باشد که تحت این ویزا افرادی که از طریق قانونی با یک شهروند استرالیا یا فردی با اقامت دائم ازدواج کند می توانند از طریق ویزای ازدواج به استرالیا سفر کرده و اقامت موقت دریافت نمایند و از مزایای شهروندی مانند اجازه کار تمام وقت و تحصیل رایگان برخوردار شوند.مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی

در این نوع ویزا متقاضی باید بتواند اثبات کند که ازدواج آنها واقعی بوده و هدف از ازدواج اخذ اقامت استرالیا نمی باشد. این نوع ویزا شامل اقامت موقت 2 ساله است و پس از 2 سال از ازدواج و در صورت ارائه مدارک مبنی بر این که زن و شوهر به صورت مشترک زندگی کرده اند و این موضوع به تایید اداره مهاجرت برسد می توان اقامت دائم دریافت کرد.

قابل ذکر است متقاضی دریافت ویزای ازدواج باید قبل از سفر به استرالیا آزمایشات پزشکی و سوء پیشینه را انجام دهد.